توضیحات

ابعاد خارجى وزن۲۴۳*ارتفاع۱۰۲/۵*عرض۴۱/۵*عمق۴۳/۵cm
ابعاد داخلى
ارتفاع۹۳/۵*عرض۳۱*عمق۲۴/۵
١-داراى رنگ بندى مشکى متالیک ،قهوه اى ،بژ،طوسى ،سفید
٢-مقاوم در برابر اتش و زلزله و داراى زبانه ضد سرقت
٣-کلیه صندق ها قابلیت نصب رمز را دارند(مکانیکى،دیجیتال،فینگر تاچ)
۴-داراى دریچه مخفى
۵-قطر زبانه هاى صندوق ۴٠mm(در صندوقهاى مشابه ٢۵mmمى باشد)
۶-تعداد زبانه ها۱۳عدد در چهار جهت
٧-ابعاد کاغذ A4 ,پوشه ،زونکن لب تاب ،در داخل صندوق به راحتى قرار میگیرد
٨-صندوق از تمام جهت ها مخصوصا از قسمت پشت پر از بتن مى باشد (در صندوقهاى مشابه خالى میباشد )
٩-ضخامت درب صندوق ۴۰mm(در صندوقهاى مشابه ۲۰mm)
١٠-داراى ۲ طبق متحرک

021-66277500