توضیحات

١-داراى رنگ بندى مشکى متالیک ،قهوه اى ،بژ،طوسى ،سفید

٢-مقاوم در برابر اتش و زلزله و داراى زبانه ضد سرقت

٣-کلیه صندق ها قابلیت نصب رمز را دارند(مکانیکى،دیجیتال،فینگر تاچ)

۴-داراى دریچه مخفى

۵-قطر زبانه هاى صندوق ۴٠mm(در صندوق هاى مشابه ٢۵mmمى باشد)

۶-تعداد زبانه ها٩عدد در چهار جهت

٧-ابعاد کاغذ A4 در داخل صندوق به راحتى قرار میگیرد

٨-صندوق از تمام جهت ها مخصوصا از قسمت پشت پر از بتن مى باشد (در صندوقهاى مشابه خالى میباشد )

٩-ضخامت درب صندوق ۴۰mm(در صندوقهاى مشابه ۲۰mm)

١٠-داراى یک طبق متحرک

١١-تلفن تماس:۰۹۱۲۸۸۰۷۷۲۷

021-66277500