توضیحات

ابعاد خارجى
ارتفاع۴۴ عرض ۳۹ عمق ٣٣
ابعاد داخلى
ارتفاع۳۱ عرض ۲۶/۵ عمق ۱۹/۵
وزن ۱۰۰kg
١-داراى رنگ بندى مشکى متالیک،قهواى،بژ،طوسى،سفید
٢-مقاوم در برابر اتش و زلزله
٣-کلیه گاوصندوق ها قابلیت نصب رمز را دارند(مکانیکى،دیجیتال،فینگر تاچ)
۴-این مدل داراى ۶عدد زبانه مى باشد
۵-صندوق در تمام جهت ها مخصوصا از قسمت پشت پر از بتن مى باشد(در صندوق هاى مشابه خالى مى باشد )
۶-ضخامت درب صندوق ۴۰mmمى باشد (در صندوق هاى مشابه ۲۰mm مى باشد)

021-66277500