توضیحات

١-داراى رنگ بندى مشکى متالیک ،قهوه اى ،بژ،طوسى ،سفید
٢-مقاوم در برابر اتش و زلزله
٣-کلیه صندق ها قابلیت نصب رمز را دارند(مکانیکى ،دیجیتال،فینگرتاچ)
۴-این مدل داراى ۴عدد زبانه مى باشد
۵-صندوق در تمام جهت ها مخصوصا از قسمت پشت پر ار بتن مى باشد (در صندوق هاى مشابه خالى مى باشد)
۶-ضخامت درب صندوق ۴۰mm
مى باشد (در صندوق هاى مشابه ۲۰mm مى باشد )
تلفن تماس: ۰۹۱۲۸۸۰۷۷۲۷

021-66277500