توضیحات

١-داراى رنگ بندى مشکى متالیک ،قهوه اى ،بژ،طوسى ،سفید
٢-مقاوم در برابر اتش و زلزله و داراى زبانه ضد سرقت
٣-کلیه صندق ها قابلیت نصب رمز را دارند(مکانیکى،دیجیتال،فینگر تاچ
۴-قطر زبانه هاى صندوق ۴٠mm(در صندوق هاى مشابه ٢۵mmمى باشد)
۵-تعداد زبانه ها٧عدد در چهار جهت
۶-ابعاد کاغذ A4 ،پوشه ،زونکن ،لپ تاپ در داخل صندوق به راحتى قرار میگیرد
٧-صندوق از تمام جهت ها مخصوصا از قسمت پشت پر از بتن مى باشد (در صندوقهاى مشابه خالى میباشد )
٨-ضخامت درب صندوق ۴۰mm(در صندوقهاى مشابه ۲۰mm)
٩-داراى یک طبق متحرک

021-66277500